Maria Moeder van Goede Raad

4-maria-mutter-vom-guten-ra

Gebed van paus Pius XII
Paus Pius XII (1939-1958) stelde zijn pontificaat onder het patronaat van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. Ook schreef hij een speciaal gebed tot Haar:

Meest glorievolle Maagd, uitverkoren door de eeuwige Raad om de Moeder te zijn van het eeuwige mensgeworden Woordschatbewaarster van de goddelijke genaden en voorspreekster der zondaars, tot u neem ik, uw onwaardige dienaar, mijn toevlucht opdat Gij in dit dal van tranen mijn gids en raadgeefster wilt zijn. Verkrijg voor mij, omwille van het kostbaarst bloed van Uw goddelijke Zoon, de vergeving van mijn zonden, de zaligheid van mijn ziel, en de middelen die nodig zijn om haar te bewerken. Verkrijg voor de Heilige Kerk de zege over haar vijanden en de uitbreiding van het rijk van Jezus Christus over de gehele aarde. Amen.