Over ons

Missiezusters van  St. Petrus Claver

communiteitWij zijn een internationale Congregatie met 250 zusters van meer dan 30 nationaliteiten en met kloosters over alle vijf continenten verspreid.

Maria Theresia Ledóchowska
Maria Theresia Ledóchowska

Onze stichteres is de in 1975 zaligverklaarde, Maria Theresia Ledóchowska. Het charisma haar door God geschonken, is missie-animatie.

Missie-animatieMissie-animatie, mensen waar ook ter wereld animeren voor de missionerende Kerk. De mensen bewust maken van het missionaire karakter van de Kerk. En ook bewustmaking van het feit dat de Kerk een Wereldkerk is, waarin de locale kerken met elkaar verbonden zijn door de mystieke band van Christus, als Zijn Lichaam.

Wij willen bruggen vormen tussen die kerken.

TijdschriftenDoor middel van onze tijdschriften en conferenties, school- en parochiebezoeken, proberen wij dit doel na te streven en Christus dichter bij eenieder te brengen.

Een van de gevolgen is ook fondswerving voor de armere kerken, maar vormt geen doel op zich. Wij hebben geen eigen missies en staan ook in dit geheel ten dienste van de Kerken in de Derde Wereld. De aanvragen die bij ons binnenkomen, worden met de vele kleine en grote giften van onze weldoeners gehonoreerd.

Dit alles staat onder controle van Propaganda Fide, waaraan wij jaarlijks verantwoording in deze, afleggen. Vele bisschoppen en inlandse priesters en zusters van arme missie-kerken, alsook missionarissen van andere congregaties, hebben wij door Gods hulp en vele edelmoedige zielen kunnen helpen.

2_tweede_omslagDoor ons internationale karakter, hebben wij het geluk ons te kunnen verheugen over vele jonge leden.
Wij werken over het algemeen vanuit een kleine communiteit van gemiddeld 5 zusters met een groep vrijwilligers die ons charisma willen delen en meehelpen.

commaastrBijna al onze communiteiten zijn zelf ook van internationaal karakter wat tegelijk getuigenis aflegt dat Christus liefde is en één maakt ondanks alle menselijke verschillen. Momenteel hebben we twee Nederlandse zusters, ingetreden in 1984 en 2000 te Maastricht.