De H. Misbond voor Afrika

De H. Misbond voor Afrika werd opgericht door onze Stichteres, de in 1975 zaligverklaarde Maria Theresia Ledóchowska, en kerkelijk bevestigd door H. Paus Pius X.
Voor alle leden van deze bond  – kinderen, volwassenen, levende als overledene – worden jaarlijks 500 Heilige Missen gecelebreerd.
Ieder die hieraan wil deelnemen hoeft slechts éénmaal een bijdrage van € 4,- te storten. Alle inkomsten zijn ten gunste van de missies.
Elk lid is dan bij leven en ook na zijn dood in deze bond ingeschreven. Men kan zichzelf en/of ook andere personen inschrijven.

Een van de eerste leden van deze H.Misbond voor Afrika was Paus   Pius X zelf die zich met eigen handtekening inschreef.

U ontvangt na storting een inschrijfprentje met uw naam als bewijs van uw inschrijving.

Bij sterfgevallen in uw vrienden- en kennissenkring kunt u ook een Misbond- condoleancekaart bestellen voor € 5.-

De dierbare overledene is dan tevens ingeschreven in de Misbond en heeft dus deel aan de jaarlijkse 500 H.H.Missen

  Uw e-mail

  Inschrijfprentje ontvangen

  Ja, ik wil een prentje(s) ontvangen.Nee, ik wil geen prentje(s) ontvangen.

  Persoon 1

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Persoon 2

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Persoon 3

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Plaats:

  Opmerkingen:

  Ja ik maak het bedrag over op IBAN NL47 INGB 0001 0415 36 ten name van Missiezusters van St. Petrus Claver te Maastricht