Pauselijke maandintenties van het gebed november 2016

Algemene gebedsintentie: Landen die vluchtelingen opvangen   Dat de landen die talrijke vluchtelingen en ontheemden opvangen steun ondervinden bij hun inzet voor solidariteit. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Samenwerking tussen priesters en leken Dat priesters en leken in parochies samenwerken in Lees verder Pauselijke maandintenties van het gebed november 2016

Pauselijke maandintenties van het gebed oktober 2016

Algemene gebedsintentie: journalisten Dat journalisten bij de uitoefening van hun werk zich altijd laten leiden door respect voor de waarheid en ethische waarden. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Wereldmissiedag Dat Wereldmissiedag in alle christengemeenschappen de vreugde van het Evangelie en het verantwoordelijkheidsbesef Lees verder Pauselijke maandintenties van het gebed oktober 2016