Pauselijk maandintenties december 2016

December 2016 Algemene gebedsintentie: Gods barmhartigheid ervaren Dat wij allen Gods barmhartigheid mogen ervaren, die nooit moe wordt van ons van ons te vergeven. Gebedsintentie voor de evangelisatie: Gezin  Dat de gezinnen - vooral die welke te lijden hebben - in Jezus' geboorte een teken van zekere hoop mogen vinden.  

Reacties zijn gesloten.