Pauselijke maandintenties van het gebed november 2016

  • Algemene gebedsintentie: Landen die vluchtelingen opvangen   Dat de landen die talrijke vluchtelingen en ontheemden opvangen steun ondervinden bij hun inzet voor solidariteit.
  • Gebedsintentie voor de evangelisatie: Samenwerking tussen priesters en leken Dat priesters en leken in parochies samenwerken in dienst aan de gemeenschap en zich niet laten ontmoedigen.

Reacties zijn gesloten.