Pauselijke maandintenties van het gebed oktober 2016

  • Algemene gebedsintentie: journalisten Dat journalisten bij de uitoefening van hun werk zich altijd laten leiden door respect voor de waarheid en ethische waarden.
  • Gebedsintentie voor de evangelisatie: Wereldmissiedag Dat Wereldmissiedag in alle christengemeenschappen de vreugde van het Evangelie en het verantwoordelijkheidsbesef voor de verkondiging mag vernieuwen.
   

Reacties zijn gesloten.